Meld deg på vårt nyhetsbrev

Herøya Nett AS

Nettselskapet Herøya Nett AS eier, drifter og vedlikeholder fordelings- og overføringsnettet for distribusjon av energi i industriparken. Selskapet er 100 % Yara-eid.

Herøya Nett AS har områdekonsesjon for å bygge og drive elektriske anlegg inntil 132 kV. 

Konsesjonsområdet omfatter Herøya Industripark og utfylt område i Gunneklevfjorden som grenser til industriparken.

Herøya Nett AS fører også el-tilsyn med alle virksomhetene i parken.

El-nettets totalkapasitet er på 640 MW, effektuttaket er på 150 MW, og det årlige energiforbruket i industriparken er ca. 1 TWh.

Herøya Nett AS har 27 ansatte, og en lærling.

Kontakt:

Øyvind Nyhus
Tel: +47 958 24 050
Epost: melding@heroyanett.no