Meld deg på vårt nyhetsbrev

Equinor

Equinors virksomhet i Herøya Industripark omfatter forskning, teknologi, prosjektvirksomhet og støttetjenester. Enheten i Porsgrunn har rundt 210 ansatte, av disse er 120 knyttet til forskningsenheten.

Equinors aktiviteter i Porsgrunn;

Forskning og utvikling

Av forskning kan spesielt nevnes separasjons- og prosessteknologi, flerfaseteknologi og gassteknologi. Enheten i Porsgrunn har ansvar for drifting av testanlegg i verdensklasse, inkludert testanlegg på Kårstø (K-lab). Her utfører Equinor storskalatesting knyttet til sin globale olje- og gassaktivitet. I tillegg jobber Equinor innenfor fornybar energi, som sol og vindkraft, og forsker på gode løsninger for CO2-fangst og lagring.

Prosjekter og anskaffelser

Equinors forretningsområde Prosjekter og anskaffelser planlegger og utfører selskapets utbyggingsprosjekter og store modifikasjoner, og er i tillegg ansvarlig for anskaffelser. Enheten i Porsgrunn jobber i hovedsak med å implementere systemer for ferdigstilling og prosjektkomplettering.

Materialteknologi

Leverer ekspertise til alle forretningsområder globalt. Enheten i Porsgrunn har kompetanse innen prosjekter og drift, utvikling og vedlikehold av tekniske standarder, teknologisk utvikling, kvalifisering og implementering, laboratorier for materialteknologi og kjemiske analyser. 

Kort om Equinor

Equinor er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på mer enn 50 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender selskapet teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Selskapet har hovedkontor i Norge, 20.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.

Kontakt:

Jarann Wold Pettersen
E-post: jwp@equinor.com

Les mer på www.equinor.com