Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bouvet

Bouvet er Norges største norskeide IT-konsulentselskap.

Bouvet har 14 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter selskapet i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning, og dermed også løse de fleste oppdrag lokalt. I Grenland har Bouvet lokaler i Herøya industripark.

Bedriftens visjon sier at de skal gå foran og bygge fremtidens samfunn. Både IT-sektoren og industrien kommer til å ha nøkkelroller skal vi klare å føre samfunnet i en mer bærekraftig retning.

Bouvet leverer tjenester innen systemutvikling, design og rådgivning. Deres styrker er bred kompetanse, lang erfaring og evner til kreativ problemløsning. De setter sammen mennesker, verktøy og metoder i tverrfaglige team som skaper helhetlige løsninger og resultater.

Sammen med kundene skaper Bouvet digitale løsninger med betydning for samfunnet, med framtidsrettede løsninger i krysningspunktet mellom teknologi og kommunikasjon.

Kontakt:

Tove Sørensen
Mobil: +47 916 19 812
E-post: tove.sorensen@bouvet.no

Les mer: Bouvet.no