Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bilfinger Engineering and Maintenance Nordics AS

Bilfinger er en internasjonal leverandør av tverrfaglig industri- og ingeniørtjenester.

Globalt har Bilfinger ca. 31 000 ansatte med hovedkontor i Mannheim, Tyskland. I Norden er de representert i Norge, Sverige og Finland, og har 3500 ansatte fordelt på ulike oppdrag og kontrakter for kunder, onshore og offshore. 

Bilfinger dekker hele verdikjeden fra rådgivning, prosjektering, fabrikasjon, montering, vedlikehold og revisjonsstanser. Bilfinger er opptatt av å skape verdier og kontinuerlig jobbe med forbedringer sammen med kundene, som nå er særlig opptatt av miljø, bærekraft og digitalisering. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av selskapets leveranser og konkurransekraft.

Målet er å være best på industrielle leveranser der kompetente medarbeidere er den viktigste suksessfaktoren.

Bilfingers produkter og tjenester:

• Vedlikehold

• Verkstedproduksjon og montasje

• Prosjektleveranser og entrepriser

• Prosjektledelse, ingeniør- og konsulenttjenester

• Ildfaste materialer

• Logistikk

• Fasilitetstjenester og bemanning

Kontakt i Porsgrunn:

Erik A. Ulve
BD & Salg 
Tlf: +47 906 96 726
E-post: erik.andreas.ulve@bilfinger.com

Les mer www.bilfinger.com/en/no/

Bilfinger Industrial Services IM AS 

Bilfinger Industrial Services IM AS er et datterselskap av Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS. Selskapet leverer fasilitetstjenester og bemanning.

Tjenester og produkter:

  • Bemanningsutleie
  • Rekruttering til faste stillinger
  • Bistand i omstillingsprosesser
  • Resepsjons- og sentralbordtjenester
  • Distribusjonstjenester - varemottak, fortolling og budbiltjenester
  • Boligbrakke - 58 rom i umiddelbar nærhet til Herøya Industripark, ring +47 476 04 784
  • Brannsikring – kontroll og service av brannslukningsutstyr, branntetting, utleie av pusteluft samt utleie av brann- og entrevakte
  • Vaktmestertjenester

Kontakt IM:

Jeanine Winther
Marked 
Tlf: +47 473 25 155
E-post: jeanine.winther@bilfinger.com

Les mer på www.bilfinger.com/en/no/