Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lyst til å se fremtidens belysningsteknologi?

Adapti opererer fra nylig utvidede lokaler i Bygg 25. De er en ledende aktør med spisskompetanse innen intelligent belysningsteknologi, og garanterer industrikundene sine besparelser.
to menn poserer, står i et kontormiljø, svartmalte vegger i bakgrunnen, logo på skjerm bak. Den ene mannen holder en lang smal taklampe for industrimiljø. I nyrenoverte lokaler i Bygg 25: Her har Fredrik Bocerup Karlsen, prosjektleder, og Ola Pedersen, salgsleder, fått alt på en plass. I sitt kombinerte kontormiljø, møte- og show rom kan de vise et bredt utvalg av produkter fra sine leverandører til industri- og næringsbygg.

Adapti på Herøya har spisskompetanse på intelligent belysning. Nå har de flyttet inn i nye flotte lokaler, kombinert kontor, møterom og show rom. Her har de har møter med industrikunder, ingeniørrådgivingsselskaper og elektrobedrifter som ønsker å se løsninger og oppdatere seg på belysningskompetanse.

Hva er intelligent belysning?

Alle lamper og belysningsenheter som tilbys av Adapti er utstyrt med IoT-moduler som kan integreres i et overordnet system.

– Disse enhetene fungerer som sensorer og samler inn data som for eksempel bevegelse, forbruk, status og kan benyttes for optimalisert vedlikehold. Belysningen tilpasses deretter automatisk i samsvar med omgivelsene og kundens behov. Denne tilnærmingen gir ikke bare økt energieffektivitet, men gir også eiere verdifull informasjon om deres eiendommer, sier salgsleder Ola Pedersen i Adapti.

 

store romslige arealer for bedrift som har bilde av blå himmel og lette hvite skyer i deler av taket.
Hos Adapti i Bygg 25, har de alltid et stykke blå himmel med lette skyer i taket. Foto: Adapti

Grundig prosess

Adapti tilpasser og skreddersyr belysningsløsninger etter kundens behov.

– Vi starter prosessen med en grundig kartlegging av kundens eksisterende belysningsinfrastruktur, samler data om bruksmønstre og energiforbruk, og lager deretter rapporter som gir kunden et godt grunnlag for å ta investeringsbeslutninger, forklarer Ola Pedersen.

 

mann står med fjernkontroll i hånden og demonstrerer belysning i et show rom
Prosjektleder Fredrik Bocerup Karlsen demonstrerer ulike muligheter avansert belysning kan gi.

Garanterer besparelser

Dagens intelligente belysningsløsninger er utformet for å optimalisere energiforbruket og samtidig redusere miljøpåvirkningen.

Ola Pedersen og prosjektleder Fredrik Bocerup Karlsen mener at dette er spesielt verdifullt i en tid hvor energiprisene er stigende, og miljøhensyn er avgjørende.

– Ved å erstatte utdatert belysningsutstyr med moderne løsninger, garanterer vi betydelige besparelser for kundene våre. Ofte ser vi opp mot 90% forbruksreduksjoner ute i industrien.

 

to menn poserer, står ved et bord, i sortmalt lokale med diverse lamper og belysning ned fra tak og festet til vegger.
Salgsleder Ola Pedersen og prosjektleder Fredrik Bocerup Karlsen, begge Adapti, garanterer besparelser. De ser ofte opp mot 90% forbruksreduksjoner ute i industrien.

Jobber helhetlig

Adapti tilbyr en helhetlig tilnærming til belysningsprosjekter.

– Vi tar oss av alt fra kartlegging, prosjektering og programmering og prosjektoppfølging under installasjonsfase. I tillegg bygger vi interaktive driftsovervåkingssystemer som gir kundene innsikt i energiforbruk og andre relevante data. Vi følger bransjestandarder og gir rådgivning om hvilke krav og behov kunden må og bør oppfylle, sier Fredrik Bocerup Karlsen, prosjektleder i Adapti AS.

– På Herøya finner vi bedriftskunder som har mye flinke folk og som er interessert i å få til besparelser i sine anlegg, sier Pedersen og Karlsen.

– Industrianlegg har særskilte krav som må ivaretas, og noen ganger betyr det at våre leverandører må utføre R&D for å komme fram til riktige løsninger.

 

mann sitter i kontorstol, poserer, tommel opp, kontormiljø.
Fredrik Bocerup Karlsen, prosjektleder i Adapti, veldig fornøyd med nye lokaler. Foto: Adapti.

 

Les også