Meld deg på vårt nyhetsbrev

70 nye lærlinger inn på Herøya fra høsten. - De kan glede seg!

70 nye lærlinger som starter opp i en bedrift på Herøya fra høsten kan glede seg.
fire unge menn, tett sammen, lærlinger Gled dere: Andreårs lærlinger, fra venstre, Adrian Firing, elektrikerfag hos Bilfinger, Franz Lauritz, kjemiprosessfag, hos Yara, Brage Henriksen Korsmo, automatiseringsfag hos Inovyn og Tobias Byggstøyl Jonassen, kjemi-prosessfag hos Addcon, anbefaler lærlingeløp i industrien på Herøya.

Det sier fire erfarne lærlinger fra Bilfinger, Yara, Inovyn og Addcon på Herøya. De forbereder nå å ta fagbrev til våren etter to års læreløp.

 

Beste stedet å få mye kunnskap

Alle fire anbefaler unge å velge tekniske fag og læretid i industrien.

Kortversjonen på hvorfor de synes industrien er det beste stedet å utdanne seg er; kort vei til yrkeslivet,  mange muligheter, du kan jobbe som fagarbeider eller utdanne deg videre til ingeniør.

Som lærling har du varierte arbeidsoppgaver, du får brukt praktiske og teoretiske ferdigheter og har gode jobbmuligheter etterpå. (Se lærlingenes kommentarer lenger ned i artikkelen).

portrett av mann med hvit hjelm, ute, snø

Steinar Wighus i Industrilærling Vestfold og Telemark, forteller om en positiv trend og kamp om yrkesskoleelevene.  

– Vi opplever at flere søker seg til tekniske fag i videregående skole. Det er bra, for kampen om fagfolk til industrien spisser seg til. Vi jobber jo på oppdrag for medlemsbedriftene som forteller oss hva de ønsker å ta inn av lærlinger.

fem personer går mot kamera, industriområde, ute, vinter,
Går for flere lærlinger inn i industrien: Steinar Wighus i Industrilærling Vestfold og Telemark, går for flere lærlingekontrakter inn i industrien. Her sammen med fire som tar fagbrev til våren.

20 prosent flere lærekontrakter i fjor

– I fjor tegnet vi totalt 148 lærekontrakter, det er 20 prosent flere enn det industribedriftene i regionen hadde meldt inn på forhånd, sier Wighus. – Elevtallet øker ikke like mye mens behovet for læreplasser i industrien øker. Så bedriftene kjemper jo om elevene. Jeg synes generelt at bedriftene har blitt mye bedre på å involvere og inspirere ungdommene til at de får lyst til å komme tilbake etter utplassering, roser han.

Mange lærlinger får jobb i industrien etter fagbrev. – Vi ser at flere får jobb her etter læretid. De opplever et godt arbeidsmiljø og har en bra lønn. En god del av de velger å bli her i mange år.

Lønn under opplæring

Yrkesfag betyr to år på skolen og to års opplæring i bedrift før en er ferdig fagarbeider med en grunnlønn på mellom 400 og 450 000.

Lærlingen får 30 prosent av fagarbeiderlønn det første halvåret. Lønna stiger hvert halvår, og de siste seks månedene av læretiden er betalingen 75 prosent av fagarbeiderlønna.

Brage Henriksen Korsmo, automatiseringsfaget, Inovyn

portrett, ung mann, lærling, ute, industri bakgrunn

Hvorfor valgte du industrien? – Jeg fikk høre en del om hvordan det var i industrien gjennom min far, så jeg startet første året på elektro. Deretter fant jeg ut på VG2 at jeg ville gå videre på automatisering. Jeg trivdes best der og synes det var mest interessant. Jeg søkte Inovyn som første ønske, etter utplassering her.

Hvordan har du blitt tatt imot? – Veldig bra. Jeg har blitt inkludert, fulgt opp godt, fått vært med på det meste, blir med alle ut på jobber.

Vil du anbefale dette til andre?  – Ja! Det er kort vei til yrkeslivet, du får utrolige mange muligheter, om du vil bli ingeniør eller jobbe som fagarbeider. Automatiseringsfaget anbefaler jeg sterkt. Det er et veldig bredt fag med mye forskjellige, mye moro. Jeg utvikler meg og lærer noe nytt hver dag.

Adrian Firing, elektrikerfaget, Bilfinger

ung lærling, mann, portrett, ute

Hvorfor valgte du industrien? – Det var industrilærling som holdt foredrag på skolen om industri og bedriftene her. Jeg syntes det hørtes interessant ut, så jeg søkte Bilfinger.

Hvordan har du blitt tatt imot? – Veldig bra! Jeg ble mest overrasket over at miljøet her var så bra. At det var så hyggelige kollegaer som støtter og hjelper deg hele veien.

Vil du anbefale dette til andre? – Ja klart. Det er veldig interessant å jobbe i industrien. I forhold til boligbygging for eksempel, så er det mye mer komplekst her. Får lært mye nytt hele tiden.

Franz Lauritz, kjemiprosessfag, Yara

ung mann, lærling, hvit hjelm, hørselvern, vernebriller,

Hvorfor valgte du industrien? – Jeg har alltid vært interessert i teknisk ting og vært nysgjerrig på industrien hele tiden egentlig. Og nå har jeg valgt å ta enda et fagbrev i kjemiprosessfag. Fra før har jeg fagbrev i sveisefag fra Bilfinger, og ble etter hvert interessert i prosess- og kjemifag, og å gå fra vedlikehold til drift og produksjon.

Hvordan har du blitt tatt imot? – I Yara har jeg fått noen kollegaer som er veldig gode kompetansemessig og veldig ivrige til å lære bort. Det er utrolig hyggelig å komme inn i en gjeng som ønsker å lære bort, for her er det veldig mye å lære i fagene. Og når du går skift, vi er 6 på skiftet, er du også litt som en familie. Å bli godt mottatt er viktig. Jeg må bare skryte.

Vil du anbefale dette til andre? – Ja, for min del synes jeg det var fint å få brukt min praktiske og teoretiske kunnskap og ferdigheter i læretiden. Og her har du gode jobbmuligheter etterpå. Så om folk er interessert i det, vil jeg sterkt anbefale industrien. 

Tobias Byggstøyl Jonassen, kjemiprosessfaget, Addcon

young apprentice, male, street, winter

Hvorfor valgte du industrien?  – Var litt usikker på hva jeg skulle velge, men fant ut at i industrien er det så mye å gjøre, og å få til. Jeg fikk inspirasjon fra familie og venner som jobbet i industrien. Så jeg søkte.

Hvordan har du blitt tatt imot? – Det var helt supert. I Addcon og på skifta er det utrolig fine folk. Her kan du spørre om hva som helst.

Vil du anbefale dette til andre? – Ja! Det er ikke noen normaljobb, det vil si at jobben er veldig variert, vi gjør alt fra prøvetaking til pakking, veldig mye forskjellig. Arbeidsoppgavene er ikke like, så vi lærer mye nytt hver dag.

 

Les også